,,A na placu gdzie Strażnica, kiedyś była targowica…”

Rozpoczynamy projekt “Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
W ramach projektu na terenie Gminy przeprowadzone zostaną etnograficzne badania terenowe mające na celu wypełnienie ważnych luk w zakresie inwentaryzacji, dokumentacji, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Gminy Wiśniowa.
Podsumowaniem będzie organizacja tradycyjnego wiśniowskiego jarmarku.
Start 15 lipca o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Wiśniowej w towarzystwie VI Festiwalu Beskidu Wyspowego ,,Beskidzkie Rytmy i Smaki”.

Dodaj komentarz