Wokół wiśniowskiej bożnicy, bandy Burka i targowicy, czyli międzykulturowość dziedzictwa pogranicznej gminy Wiśniowa w świadomości jej mieszkańców

Wokół wiśniowskiej bożnicy, bandy Burka i targowicy, czyli międzykulturowość dziedzictwa pogranicznej gminy Wiśniowa w świadomości jej mieszkańców

4 lipca 2019 roku koordynator naukowo-merytoryczna projektu dr Joanna Dziadowiec-Greganić uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe / Lost/Looked for/Tamed Cultural Heritage organizowanej przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polską Sekcję Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV World) oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Czytaj dalej