* Sylwetki żyjących i zmarłych mieszkańców gminy Wiśniowa zamieszczane są na mapce w oparciu o kryterium “myśl i ręka” tj. o tradycyjną profesję lub umiejętność – twórczą, wytwórczą i przetwórczą praktykę (rzemieślniczą, rękodzielniczą, artystyczną) jaką wykonują lub wykonywali kiedyś zarówno zawodowo, jak i amatorsko, w celach zarobkowych, jak i innych (np. tradycja, zapotrzebowanie, hobby, pasja).

* Noty biograficzne twórców, rękodzielników, rzemieślników powstały w oparciu o materiały pozyskane podczas etnograficznych badań terenowych (wywiady, kwerendy, archiwa lokalnych instytucji i stowarzyszeń oraz archiwa prywatne mieszkańców gminy Wiśniowa i okolic).

 

Znacie kogoś, słyszeliście o kimś kogo tu brakuje?

Formularz zgłoszenia twórcy, wytwórcy, rzemieślnika, rękodzielnika, czynnego lub dawnego przedstawiciela tradycyjnych profesji/zawodów z terenu gminy Wiśniowa:

Miejsce zamieszkania twórcy, rzemieślnika, rękodzielnika, osoby wykonującej tradycyjny zawód/profesję:

UWAGA! Zgłoszenie osoby do bazy twórców, rzemieślników, rękodzielników, osób wykonujących tradycyjny zawód/profesję z terenu gminy Wiśniowa wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie jej wizerunku. Dopiero po dostarczeniu oryginału zgody będziemy mogli zamieścić ją na mapie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku do pobrania jest dostępna TUTAJ


Chcesz dodać zdjęcie, film itp.

W celu sprawdzenia czy nie jesteś robotem rozwiąż poniższe równanie. (Odpowiedź wprowadź cyfrą)