Ksiądz Kanonik Wacław Bednarz

Miejsce zamieszkania: Wiśniowa

Pochodzi z Zasani. To wieś granicząca z gminą Wiśniowa dlatego nasza tradycja jest mu bliska i zna ją doskonale.