W tym miejscu pojawi się wirtualna wystawa stworzona przez mieszkańców Gminy Wiśniowa. Na wystawie zaprezentowane zostaną stare fotografie należące do mieszkańców przedstawiające tradycje rzemieślnicze, rękodzielnicze, przetwórcze i artystyczne oraz dawne lokalne jarmarki w działaniu. Ponadto wystawa ukaże również współczesne portrety narratorów wiśniowskich tradycji, czyli twórców, rzemieślników, rękodzielników, producentów i artystów wśród których prowadzone były badania terenowe. Wystawa wirtualna będzie przedłużeniem wystawy plenerowej przygotowywanej na finał projektu. Będzie on miał miejsce podczas Wiśniowskiego Jarmarku Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych, który odbędzie się w Wiśniowej w lipcu 2019 roku.

Z archiwum p. Marii Poradzisz
Z archiwum p. Marii Poradzisz