Oficjalny start projektu

Oficjalny start projektu

Rozpoczynamy dwuletni (2018-2019) projekt badawczo-animacyjny “Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu “Kultura ludowa i tradycyjna”. Pierwsze umowy i porozumienia podpisane. Przedstawiamy głównego partnera projektu: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Zapraszamy wszystkim mieszkańców do współpracy i dzielenia się wiedzą na temat rzemiosł, rękodzieła i zawodów tradycyjnych funkcjonujących w naszej gminie.