27 września 2019 roku w Sali Teatralnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej miała miejsce konferencja podsumowująca nasz projekt: Wielokulturowe dziedzictwo rzemieślniczo-rękodzielnicze i targowo-handlowe pogranicznej gminy Wiśniowa w działaniu.

Organizatorami konferencji byli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej oraz Gmina Wiśniowa. Podczas konferencji wystąpili m.in. dr hab. Stanisław Węglarz – recenzent publikacji Handmade in Wiśniowa, dr Joanna Dziadowiec-Greganić – koordynator naukowo-merytoryczna projektu, Patryk Pawlaczyk – odpowiedzialny w projekcie m.in. za gminną inwentaryzację wiśniowskich gorsetów, Anahita Rezaei i Mariusz Grabarski – autorzy filmu Handmade in Wiśniowa oraz zdjęć z projektu, Aleksander “Bratek” Robotycki – badacz terenowy, przedstawiciel Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Joanna Juras – pracownik GOKiS Wiśniowa odpowiedzialna m.in. za gminną inwentaryzację starych fotografii oraz Grażyna Murzyn – właścicielka Beskid “Art” Deco, współinicjatorka projektu.

Konferencję otworzył występ grupy śpiewaczej Zespołu Regionalnego “Banda Burek”. Konferencji towarzyszyła promocja książki Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, projekcja filmu Handmade in Wiśniowa wraz z komentarzem autorów oraz wystawa „WIŚNIOWSKIE DZIEDZICTWO W DAWNYM OBIEKTYWIE” prezentująca stare fotografie stanowiące własność mieszkańców przedstawiające tytułowe tradycje rzemieślnicze, rękodzielnicze, wytwórcze i przetwórcze oraz dawne lokalne jarmarki w działaniu, przełamane współczesnymi portretami ich narratorów tj. (wy)twórców, rzemieślników, rękodzielników, wśród których prowadzone były badania terenowe. W konferencji brał udział m.in. wójt Gminy Wiśniowa Bogumił Pawlak oraz wybrani (wy)twórcy. Na zakończenie konferencji przy dźwiękach harmonii Aleksandra Kusa miało miejsce symboliczne przekazanie wielkoformatowych portretów wiśniowskich (wy)twórców na pamiątkę ich właścicielom – głównym bohaterom projektu.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia autorstwa Myślenice Itv Telewizja Internetowa – Region Południe – patrona medialnego projektu:

Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu. Podsumowanie projektu

"Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych-lokalna tradycja w działaniu" dziś braliśmy udział w finale tego …

Opublikowany przez Myślenice Itv Telewizja Internetowa – Region Południe Piątek, 27 września 2019

 

Dodaj komentarz