12 października 2019 roku w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli, Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. (Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej miała miejsce promocja książki Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa autorstwa dr Joanny Dziadowiec-Greganić i Agnieszki Dudek wydanej wspólnie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wiśniowej oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Organizatorami konferencji była Sekcja Stroju Ludowego działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie.

Więcej na temat konferencji

Program

Dodaj komentarz