Franciszek Dudek

Profesja/umiejętność/praktyka:  rolnictwo, chów, gawędziarstwo ludowe (twórczość gawędziarska), muzykowanie

Miejsce zamieszkania:  Lipnik

Pan Franciszek urodził się i całe życie mieszkał w Lipniku. Pochodzi z rodziny rolniczej. Całe swoje życie prowadził gospodarstwo rolne. Bracia Pana Franciszka byli krawcami. Z zamiłowania gawędziarz ludowy i muzykant samouk lubiący śpiewać przy pracy w polu, na łąkach, polanach i uroczystościach rodzinnych. Córka Pana Franciszka – Teresa Bobowska – jest pedagogiem szkolnym, nauczycielką rewalidacji indywidualnej i wychowawcą świetlicy w Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku zaangażowaną w edukację regionalną dzieci i młodzieży. Czynnie bierze udział w lokalnych przeglądach wiśniowskiej gwary. Na ostatni Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy “Bajania nad Krzyworzeką” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej w ramach projektu “Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” wraz z uczniem przygotowała gawędę własnego autorstwa w kategorii Godka miodzy młodsym a starsym pt. ,,Gdzie sie podzioły starodowne casy”.