Janina Ciślik

 

profesja/umiejętność/praktyka:

Miejsce zamieszkania: Wierzbanowa

Wieloletnia sołtyska w Wierzbanowej, członkini tamtejszego koła gospodyń wiejskich. Obecnie mieszka w Wiśniowej (na Wilkówce).