,,A na placu gdzie Strażnica, kiedyś była targowica…”

 

Tak były duże te jarmarki, kupowało sie materiały na sukienke, portki. Wszystko się kupowało masło, jojka, syry. Pamiętom, że „przed organistą” kładały jojka na ziemi, tako dużo ilość. Ze ktosik nie wesedł w te jojka i nie rozwalił to na prawdo musiały dobrze pilnować. Wszystko można było sprzedawać.

(…)

tu na przodzie, czyli „przed organistą” był duzy sklep i tam były jojka, syry, mlyka. A od strony rzeki były krowy, świnie, czy cielęta. Bo to nie mogło być razem wszystko.

[fragment wywiadu z pisarką i poetką ludową Janiną Irzyk, Lipnik 2018]

Już dziś serdecznie zapraszamy na finał projektu, który będzie miał miejsce

6 lipca 2019 roku w centrum Wiśniowej – teren wokół Domu Kultury

i przybierze formę lokalnego jarmarku. W swoim zamierzeniu bazować będzie na dawnych, cyklicznych jarmarkach i targach wiśniowskich, które według ksiąg parafialnych odbywały się na tych terenach już od ok. XVII wieku. Ideą organizatorów jest aby wydarzenie to w różnym wymiarze i charakterze było współtworzone przez samych mieszkańców gminy Wiśniowa, a przede wszystkim przez wszystkich zidentyfikowanych w trakcie projektu przedstawicieli tradycyjnych profesji/umiejętności/praktyk tj. szeroko pojętych rzemieślników, przetwórców, wytwórców, rękodzielników, hodowców, twórców, artystów etc.

W związku z powyższym będziemy wdzięczni jeśli zechcą Państwo włączyć się w organizację jarmarku w postaci zaprezentowania własnej działalności, wytwórczości i twórczości w myśl zasady HANDMADE IN GMINA WIŚNIOWA / WIŚNIOWSKO RÓCNO ROBOTA np.:

  • własne stoisko z wyrobami, wytworami, przetworami, produktami, rękodziełem, pamiątkami itd. (tradycyjnymi i współczesnymi);
  • warsztaty rzemieślnicze, rękodzielnicze, wytwórcze, przetwórcze, artystyczne, folklorystyczne (różne rodzaje technik wytwórczych);
  • lokalna gastronomia, tradycyjna kuchnia;
  • prezentacja lokalnej twórczości (konstruktorskiej, gawędziarskiej, poetyckiej, śpiewaczej, muzycznej, tanecznej i innej);
  • wszelka inna inicjatywa wpisująca się w tzw. wietrzenie wiśniowskiej domowej spuścizny z warsztatów, pracowni, szaf, strychów, garaży, piwnic, magazynów.

Swoje stoisko na JARMARKU mogą mieć zarówno wystawcy indywidualni, miejscowi drobni przedsiębiorcy, jak i lokalne stowarzyszenia gminne (koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, zespoły regionalne, orkiestry, stowarzyszenia artystyczne, rękodzielnicze, rzemieślnicze, hodowlane, społeczne).

Jesteśmy otwarci i czekamy na Państwa propozycje.

 

 

JARMARKOWI towarzyszyć będzie:

– wystawa plenerowa “WIŚNIOWSKIE DZIEDZICTWO W DAWNYM OBIEKTYWIE” prezentująca stare fotografie stanowiące własność mieszkańców przedstawiające tytułowe tradycje rzemieślnicze, rękodzielnicze, wytwórcze i przetwórcze oraz dawne lokalne jarmarki w działaniu, przełamane współczesnymi portretami ich narratorów tj. twórców, rzemieślników, rękodzielników, wśród których prowadzone były badania terenowe – po zakończeniu projektu wystawa dostępna będzie również w formie wirtualnej na stronie projektu (przedsięwzięcie wpisuje się w nurt budowania lokalnych archiwów społecznych i jest wynikiem inwentaryzacji zdjęć jakie odbyły się we wszystkich sołectwach gminy);

– premiera filmu “HANDMADE IN WIŚNIOWA/WIŚNIOWSKO RÓCNO ROBOTA” stanowiącego owoc etnograficznych badań terenowych;

– podsumowanie projektu MATECZNIK TRADYCJI działającego w ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ: występy lokalnych uczestników Warsztatów Muzykowania Ludowego;

– występy i tematyczne widowiska współtworzone przez różne pokolenia mieszkańców działających w lokalnym ruchu artystycznym, folklorystycznym;

DZIEŃ OTWARTYCH WIŚNIOWSKICH ZABYTKÓW: możliwość zwiedzenia Izby Regionalnej, Kościoła św. Marcina, drewnianej Bożnicy;

– wystawa zabytkowych samochodów;

– koncert zespołu Future Folk;

– zabawa/potańcówka z zespołem AVANTAGO oraz DJ BROTHERS;

– wesołe miasteczko.

Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych (6 lipca) – wraz z Festiwalem Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki” (7 lipca) – jest częścią większej lokalnej imprezy plenerowej WIŚNIÓWECZKI 2019.