,,A na placu gdzie Strażnica, kiedyś była targowica…”

Już dziś serdecznie zapraszamy na finał projektu, który będzie miał miejsce

6 lipca 2019 roku w centrum Wiśniowej – teren wokół Domu Kultury

i przybierze formę lokalnego jarmarku. W swoim zamierzeniu bazować będzie na dawnych, cyklicznych jarmarkach wiśniowskich, które według ksiąg parafialnych odbywały się na tych terenach już od ok. XVII wieku. Ideą organizatorów jest aby wydarzenie to w różnym wymiarze i charakterze było współtworzone przez samych mieszkańców a przede wszystkim przez wszystkich zidentyfikowanych w trakcie projektu przedstawicieli tradycyjnych profesji tj. szeroko pojętych rzemieślników, przetwórców, wytwórców, rękodzielników, twórców, artystów etc.

W związku z powyższym będziemy wdzięczni jeśli zechcą Państwo włączyć się w organizację jarmarku w postaci zaprezentowania własnej działalności i twórczości w myśl zasady HANDMADE IN GMINA WIŚNIOWA: np. własne stoisko z wyrobami, produktami, rękodziełem, pamiątkami itd., warsztaty, występy czy też w postaci wszelkiej innej inicjatywy (wpisującej się np. w tzw. wietrzenie naszej spuścizny z szaf, strychów, warsztatów, garaży).

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.