Łukasz Spytek

 

Profesja:  pszczelarstwo

Miejsce zamieszkania:  Glichów

Z wykształcenia i zawodu policjant, z zamiłowania pszczelarz. Pszczoły hodował również jego dziadek i wujek i to właśnie tym tłumaczy źródło swojego zainteresowania. Aktualnie jest prezesem lokalnego koła pszczelarzy z siedzibą w Wiśniowej przynależnego do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Krakowie. Funkcję objął po zasłużonym członku koła Stanisławie Fladze z Lipnika. Koło Terenowe WZP Wiśniowa powstało w 1981 roku i liczy obecnie 33 członków oraz 705 rodzin pszczelich. Pan Łukasz hoduje pszczoły od ponad ośmiu lat. Posiada własną pasiekę i sprzedaje własne wyroby pszczelarskie.