Krzysztof Kowal

Profesja: Stolarstwo

Miejsce zamieszkania: Poznachowice Dolne

Pan Krzysztof urodził się i mieszka w Poznachowicach Dolnych, kontynuator tradycji rodzinnej stolarskiej – głównie wyrób trumien. Zakład taki prowadził w Poznachowicach Dolnych jego ojciec, kontynuują też jego synowie. Dzisiaj jest to profesjonalny zakład pogrzebowy.