Zofia Leszczyńska

 

Profesja/umiejętność/praktyka: pisarstwo, gawędziarstwo, twórczość ludowa, kucharstwo i przetwórstwo regionalne, agroturystyka, sołtys

Miejsce zamieszkania: Węglówka

Pani Zofia urodziła się i całe życie mieszka w Węglówce. Lokalna “kobieta instytucja”. Wraz z mężem prowadziła rodzinne gospodarstwo rolnicze, które jako jedne z pierwszych w gminie przekształciła w stronę dzisiejszych gospodarstw agroturystycznych. Przez lata gościła w nim letników oraz nocowała i stołowała kierowców lokalnych linii transportowych i autokarowych. W gospodarstwie tym, pod jej opieką działał także jedyny w okolicy KLUB RSW (Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza) PRASA KSIĄŻKA RUCH – koło napędowe wielu lokalnych inicjatyw. Ponadto Pani Zofia prowadziła Zespół Regionalny “Węglowianie” i wspomagała miejscowe koło gospodyń wiejskich. Przez wiele lat pełniła również funkcję sołtysa oraz była długoletnią radną w Gminie Wiśniowa. Agroturystyka działa do dziś pod nazwą “Pszczółka”, gdyż jedną z żywych tradycji rodzinnych jest pszczelarstwo. Leszczyńscy posiadają własną pasiekę. W małopolskich bazach internetowych oraz w przewodnikach i folderach czytamy, że latem można podglądać tu pracę pszczół, brać udział w miodobraniu i degustować miody. Oprócz miodu jest możliwość zakupu innych ekologicznych produktów żywnościowych, takich jak mleko, jaja oraz chleb razowy własnego wypieku według starej rodzinnej receptury. Kolejną wielopokoleniową tradycją rodzinną jest myślistwo. “Pszczółka” należy do Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne. W 2005 roku za swoją działalność otrzymało nagrodę gospodarczą Wojewody Małopolskiego. Mąż Pani Zofii – Marcin Leszczyński – był kowalem. Dziś stara kuźnia wyposażona w stare narzędzia kowalskie jest pamiątką rodzinną oraz kolejną atrakcją dla turystów. Poza działalnością gospodarczą oraz społeczno-kulturalną zamiłowaniem Pani Zofii jest pisarstwo i gawędziarstwo – twórczość ludowa. Posiada także pokaźne lokalne archiwum.