16 października 2019 roku podczas V Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu miał miejsce warsztat Lokalne dziedzictwo w działaniu bazujący na naszym projekcie.

16 października 2019 roku podczas V Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu koordynatorki projektu dr Joanna Dziadowiec-Greganić i Agnieszka Dudek przeprowadziły warsztat pt. Lokalne dziedzictwo w działaniu. Warsztat bazował na kompleksowym terenowym know-how wypracowanym podczas naszego dwuletniego projektu badawczo-animacyjnego.

V Kongres Kultury Regionów odbył się pod hasłem Sacrum – Profanum. Oś istnienia. Organizatorem kongresu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Współorganizatorem tegorocznej edycji był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka.

Więcej o warsztacie

Więcej o kongresie

 

 

Dodaj komentarz