W środę 22 maja w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej

odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące finału naszego projektu Wiśniowskiego Jarmarku Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych oraz towarzyszącego mu Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego “Beskidzkie Rytmy i Smaki”, które będą mieć miejsce w dniach 6-7 lipca 2019 roku w ramach tegorocznej Wiśnióweczki. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy Wiśniowa, Rady Gminy, sołtysi, lokalni rękodzielnicy, rzemieślnicy, twórcy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych lokalnych stowarzyszeń, pracownicy Lokalnej Grupy Działania “Turystyczna Podkowa” a także studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przebywający obecnie w Wiśniowej na plenerze artystycznym. Podczas spotkania wspólnie omówiono plany, założenia i scenariusz jarmarku, którego ideą jest aby w różnym wymiarze i charakterze był współtworzony na różnych etapach przez samych mieszkańców, a przede wszystkim przez zidentyfikowanych w trakcie projektu przedstawicieli tradycyjnych profesji w myśl zasady HANDMADE IN GMINA WIŚNIOWA/WIŚNIOWSKO RYNCNO ROBOTA. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały także “w trakcie tworzenia” trwałe rezultaty projektu: interaktywna strona internetowa, monografia, filmy, wystawa.

Dodaj komentarz